Онкология и Изкуствен интелект

Злокачествени новообразувания на млечната жлеза (МКБ-С50)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
Злокачествени новообразувания на млечната жлеза
C50
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза
Neoplasma malignum mammae
C50.0
Мамила и ареола
Neoplasma malignum papillae et areolae
C50.1
Централна част на млечната жлеза
Neoplasma malignum mammae, partis centralis
C50.2
Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза
Neoplasma malignum mammae, quadrantis superomedialis
C50.3
Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза
Neoplasma malignum mammae, quadrantis inferomedialis
C50.4
Горен външен квадрант на млечната жлеза
Neoplasma malignum mammae, quadrantis superolateralis
C50.5
Долен външен квадрант на млечната жлеза
Neoplasma malignum mammae, guadrantis inferolateralis
C50.6
Аксиларно удължение на млечната жлеза
Neoplasma malignum mammae, processus axillaris
C50.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза
Neoplasma malignum mammae, limites transiens
С50.9
Млечна жлеза, неуточнена част
Neoplasma malignum mammae, non specificatum
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака