Онкология и Изкуствен интелект

Злокачествени новообразувания на женските полови органи (МКБ С51- С58)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
Злокачествени новообразувания на женските полови органи
C51
Злокачествено новообразувание на вулвата
Neoplasma malignum vulvae
C51.0
Голяма срамна устна (лабия)
Neoplasma malignum labii majoris
C51.1
Малка срамна устна
Neoplasma malignum labii minoris
C51.2
Клитор
Neoplasma malignum clitoridis
C51.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата
Neoplasma malignum vulvae, limites transiens
C51.9
Вулва, неуточнена част
Neoplasma malignum vulvae, non specificatum
C52
Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)
Neoplasma malignum vaginae
C53
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс)
Neoplasma malignum cervicis uteri
C53.0
Ендоцервикс
Neoplasma malignum endocervicis uteri
C53.1
Екзоцервикс
Neoplasma malignum exacervicis uteri
C53.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката
Neoplasma malignum cervicis, limites uteri transiens
C53.9
Шийка на матката, неуточнена част
Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum
C54
Злокачествено новообразувание на тялото на матката
Neoplasma malignum corporis uteri
C54.0
Истмус на матката
Neoplasma malignum isthmi uteri
C54.1
Ендометриум
Neoplasma malignum endometrii
C54.2
Миометриум
Neoplasma malignum myometrii
C54.3
Дъно (фундус) на матката
Neoplasma malignum basis uteri
C54.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката
Neoplasma malignum corporis, limites uteri transiens
C54.9
Тяло на матката, с неуточнена локализация
Neoplasma malignum corporis uteri, non specificatum
C55
Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация
Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae
C56
Злокачествено новообразувание на яйчника
Neoplasma malignum ovarii
C57
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum et non specificatorum
C57.0
Фалопиева тръба
Neoplasma malignum tubae Fallopii
C57.1
Широка връзка
Neoplasma malignum ligamenti lati uteri
C57.2
Кръгла връзка
Neoplasma malignum ligamenti teretis uteri
C57.3
Параметриум
Neoplasma malignum parametrii
C57.4
Придатъци на матката, неуточнени
Neoplasma malignum adnexorum uteri, non specificatum
C57.7
Други уточнени части на женски полови органи
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, aliorum, specificatorum
C57.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, limites transiens
C57.9
Женски полови органи, с неуточнена локализация
Neoplasma malignum organi genitalii feminini, non specificatum
C58
Злокачествено новообразувание на плацентата
Neoplasma malignum placentae
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака