Онкология и Изкуствен интелект

Злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош (МКБ-С30-С39)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
Злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош
C30
Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо
Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae
C30.0
Носна кухина
Neoplasma malignum cavi nasi
C30.1
Средно ухо
Neoplasma malignum auris mediae
C31
Злокачествено новообразувание на синусите
Neoplasma malignum sinuum nasi
C31.0
Максиларен синус
Neoplasma malignum sinus maxillaris
C31.1
Етмоидален синус
Neoplasma malignum sinus ethmoidalis
C31.2
Фронтален синус
Neoplasma malignum sinus frontalis
C31.3
Сфеноидален синус
Neoplasma malignum sinus sphenoidalis
C31.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите
Neoplasma malignum sinuum nasi, limites transiens
C31.9
Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено
Neoplasma malignum sinus nasi, non specificatum
C32
Злокачествено новообразувание на ларинкса
Neoplasma malignum laryngis
C32.0
Глотис
Neoplasma malignum glottidis
C32.1
Супраглотис
Neoplasma malignum supraglottidis
C32.2
Субглотис
Neoplasma malignum subglottidis
C32.3
Ларингеален хрущял
Neoplasma malignum cartilaginis laryngicae
C32.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса
Neoplasma malignum laryngis, limites transiens
C32.9
Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено
Neoplasma malignum laryngis, non specificatum
C33
Злокачествено новообразувание на трахеята
Neoplasma malignum tracheae
C34
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis
C34.0
Главни бронхи
Neoplasma malignum bronchi principalis
C34.1
Горен лоб, бронх или бял дроб
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi superioris
C34.2
Среден лоб, бронх или бял дроб
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi medii
C34.3
Долен лоб, бронх или бял дроб
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi inferioris
C34.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, limites transiens
C34.9
Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация
Neoplasma malignum bronchi et pulmonum, non specificatum
C37
Злокачествено новообразувание на тимуса
Neoplasma malignum thymi
C38
Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума и плеврата
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae
C38.0
Сърце
Neoplasma malignum cordis
C38.1
Преден медиастинум
Neoplasma malignum mediastini anterioris
C38.2
Заден медиастинум
Neoplasma malignum mediastini posterioris
C38.3
Медиастинум, неуточнена част
Neoplasma malignum mediastini, non specificatum
C38.4
Плевра
Neoplasma malignum pleurae
C38.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae, limites transiens
C39
Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на дихателните органи и гръдния кош
Neoplasma malignum cavitatis thoracis, loci alterius
C39.0
Горни дихателни пътища, неуточнена част
Neoplasma malignum tractus respiratorii superioris, pars non specificata
C39.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош
Neoplasma malignum organorum respiratoriorum et intrathoracallium, limites transiens
C39.9
Неточно определени локализации на дихателната система
Neoplasma malignum tractus respiratorii, loci ignoti
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака