Онкология и Изкуствен интелект

Защитават ли тромбоцитите раковите клетки от PD-1 инхибиторите?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Един от най-големите инструменти на рака е способността му да манипулира имунната система. Възникналите множество терапии срещу него, насочени към този защитен механизъм,  като например многото PD-1 инхибитори, разработени през последните няколко години.

Имунната система е основната защита на организма, както към ежедневни проблеми, така и към „чужди нашественици„. Тя „изследва“ тялото в търсене на проблеми и когато ги  открие, предизвиква имунен отговор, за да премахне проблемните клетки или самите нашественици.

Раковите клетки произвеждат много необичайни сигнали, които биха накарали имунната  система да намери и унищожи клетката, но понякога тя развива вид защита. Раковите клетки ще произвеждат пасивно сигнали, които инактивират имунния отговор, като  ефективно спират естествените противоракови механизми на организма.

Очевидно е, че насочването към способността на рака да инактивира имунната система би довело до по-добра терапия. Преди повече от десетилетие, обаче учените си мислеха същото. Целта станаха протеините PD-1 и PD-L1, и двата критични регулаторни елемента на имунната система. PD-1 е протеин на повърхността на имунните  клетки, който инактивира отговора на „атаката“ на имунната система. Протеинът PD-L1 обикновено инактивира този процес, за да предпази здравите клетки от атака на имунната система.

Раковите клетки използват това в своя полза, като някои видове рак свръхекспресират PD-L1 и поддържат имунната система неактивна всеки път, когато се приближи до тях.

В ново проучване, се изследва един друг аспект на имунната система – тромбоцитите.

Тромбоцитите са вид псевдо-клетки, които играят роля в някои имунни реакции като при възпалението например. Някои изследвания предполагат, че те също могат да предпазват туморните  клетки от имунната система. В това проучване се изследва, как PD-L1 от тромбоцитите влияе върху раковите клетки.

Екипът установи, че тромбоцитите наистина могат да защитят раковите клетки от имунните клетки in vitro. Самите тромбоцитите също са в състояние да потиснат имунния  отговор in vitro. Използвана е PD-L1 отрицателна ракова клетъчна линия (линия, която няма PD-1 защита) и се е видяло, че с добавянето на активирани тромбоцити се
наблюдава увеличение на PD-L1 на повърхността на раковите клетки. Инхибирането на активирането на тромбоцитите дори е довело до повишена ефективност на PD-1  химиотерапии, което предполага, че тромбоцитите могат да играят роля в резистентността към рак.

Това проучване е установило, че тромбоцитите могат да защитят раковите клетки, като потискат имунния отговор срещу тях. In vitro доказателствата са установили, че при
PD-L1 отрицателните ракови клетки активираните тромбоцити могат да покрият раковите клетки в PD-L1. Те също така са видяли, че добавянето на инхибитори на тромбоцитите
може да подобри реакцията на имунната система срещу раковите клетки.

Заключение

Нашите експерименти потвърждават и разширяват предишни наблюдения, че тромбоцитите модулират имунната система, за да поддържат растежа на  рака и включват тромбоцитите PD-L1 като оперативни в този процес.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/19222/platelets-protect-cancer-pd-1-therapies?fbclid=IwAR31RWas90HMHeAmMHCnSmeS1UQzG-KEBpghYL7RgZr8pbWpw-poWEdsVBU

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака