Онкология и Изкуствен интелект

Затруднения при предъвкване

I.Bivolarski
I.Bivolarski
22.09.2019

Приложението на определени химиотерапевтици могат да доведат до проблеми в предъвквнато на храната. Някои онкологични локализации също могат да причинят затруднения в дъвченето.

Странични и нежелани действия по време или след химиотерапия, имунотерапия и таргетна терапия (Ръководство за пациенти) 2019
ВАЖНО!!!Можете да получите ръководството напълно безплатно в .pdf файл като пишете на адрес: bivolarski@cancer.bg

Както беше споменати, някои симптоми при онкологичните заболявания затрудняват приемането на определени по-твърди храни. Те могат да включват:

  1. Болка в устата;
  2. Болка или скованост в челюстните мускули;
  3. Проблеми със зъбите.

Затрудненията в предъвкването могат да доведат до недостатъчен прим на калории и хранителни вещества, а това от своя страна да доведе до отслабване на килограми и промяна в химиотерапевтичния режим.

Ако изпитвате затруднение в приемането на по-твърда храна, можете да я пасирате.

Причини за проблеми с дъвченето

Затруднението при предъвкването често се дължи на промени в лигавижцата на устата, езика и челюстта.  Онкологичните заболявания, особено тези на устната кухина е напълно възможно да причинят това. Затрудненото дъвчене може да настъпи по всяко време на или след лечението.

Следните нежелани реакции от лечението ви могат да причинят проблеми с дъвченето:

  1. Мукозит;
  2. Ксеростомия, обикновено наричана сухота в устата;
  3. Проблеми със зъбите- кариеси или парадонтози;
  4. Инфекции на устата след лъчетерапия или химиотерапия.
  5. Болка и скованост в челюстните мускули. Това може да е дългосрочен страничен ефект от лъчетерапията приложена като лечение за глава и шия;
  6. Болка в устата;
  7. Тъканна и костна загуба в челюстта. Това е възможно дългосрочен страничен ефект от лъчелечението или приемането на бифосфонати.
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Странични реакции