Онкология и Изкуствен интелект

Загуба на вкус след химиотерапия

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ако провеждате химиотерапия заради онкологично заболяване може да сте забелязали, че понякога имате загуба или странно изменен вкус. Това се дължи на приложената химиотерапия и е нетолкова често срещан страничен ефект.

Приблизително 1 на 10 пациенти съобщават за промяна във вкуса.

Това че провеждате химиолечение, не означава, че ще имате загуба или промяна във вкуса!

 

При някои пациенти с онкологични заболявания може да има вкусови промени по време на или след лечение.

Ето някои общи промени във вкуса:

1.Някой храни могат да имат по-различен вкус, отколкото преди са имали, особено храни, които са по- горчиви, сладки и / или солени на вкус;

2.Някои храни могат да имат странен вкус;

3.Всички храни може да имат един и същ вкус;

4.Може да се появи метален или друг странен вкус в устата, особено след консумация на месо или други белтъчни храни.

Промените във вкуса могат да доведат до загуба на апетит и оттам и загуба на тегло. Изменения вкус може да предизвика силна неприязън към някои видове храни, до такава степен, че да предизвикат хранително отвращение от този вид храна.

Съобщете веднага на Вашия лекуващ екип, ако имате някакви промени във вкуса, които засягат способността Ви да се храните!

Облекчаването на този страничен ефект е важна част от лечението на рака.

Причини за промяна на вкуса

Има няколко възможни причини за промяна на вкуса, свързани с рака и неговото лечение.

Разбирането на причината може да помогне на Вас и Вашия екип да се справите по-добре с промени.

Ето някои от тях:

1.Химиотерапия.

Промените във вкуса са често срещан страничен ефект при химиотерапията.  Тези промени във вкуса обикновено спират около 3 до 4 седмици след края на лечението.

Известно е, че следните видове химиотерапия причиняват промени във вкуса:

Цисплатин;

Циклофосфамид;

Доксорубицин;

Флуороурацил;

Паклитаксел;

Винкристин;

2.Други лекарства.

Някои лекарства също могат да предизвикат промени във вкуса, включително:

Някои опиоидни лекарства, използвани за облекчаване на болката, като морфин, например.

Антибиотици, които се използват за лечение на инфекции;

3.Лъчетерапия.

Радиационната терапия на глава и шия, например може да навреди на вкусовите луковици и слюнчените жлези, причинявайки промени във вкуса.

Тя може също да причини промени и в обонянието. Промените в обонянието могат да повлияят на вкуса на храната.

Промените във вкуса, причинени от радитерапията, обикновено започват да се подобряват от 3 до 2 месеца след края на лечението.

Промените във вкуса могат да продължат да се подобряват за около година. Ако са наранени слюнчените жлези, тогава усещането за вкус не може напълно да се върне към начина, по който е бил преди лечението.

4.Други причини.

Други причини за промяна на вкуса включват:

Операция на носа, гърлото или устата;

Биологични терапии, като интерлевкин-2 (IL-2);

Сухота в устата;

Инфекции на устната кухина;

Проблеми със зъбите или венците;

Гадене и повръщане.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Странични реакции