Онкология и Изкуствен интелект

Ентректиниб при ROS1 позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че при интегрирания анализ на три клинични проучвания (фази I/II) са показали висока активност при TRK и ROS1 инхибитора ентректиниб (entrectinib) при  ROS1 позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC). Този анализ е подкрепил одобрението на ентректиниб (entrectinib) в САЩ от FDA през август 2019 г. за тези настойки.

Подробности за проучването

Интегрираният анализ на ефикасността е включвал 53-ма възрастни пациенти с напреднал или метастатичен ROS1 позитивен НДКРБД, включени еднократно
в някое от следните проучвания: ALKA-372-001, STARTRK-1 и STARTRK-2. Пациентите са приемали ентректиниб в доза най-малко 600 mg веднъж на ден и са имали  12 месеца проследяване.
Пациентите е можело да са получавали предварителна противоракова терапия с изключение на предшестващо лечение с ROS1 инхибитор. Като цяло 68% от пациентите са
получавали една или повече предишни системни терапии.

Отговори

Средното проследяване е било 15,5 месеца. Обективен отговор при заслепен независим централен преглед, използващ критерии за оценка на отговора при солидни тумори,
RECIST (версия 1.1), е bil наблюдаван при 41 пациенти (77%, 95% [CI] = 64% – 88%), включително пълен отговор при 3-ма (6% ). Стабилно заболяване се e наблюдавало при един пациент (2%).

Средната продължителност на отговора е била 24,6 месеца (95% CI = 11,4–34,8 месеца). Преживяемостта средно без прогресия е била 19,0 месеца (95% CI = 12,2–36,6 месеца).
Сред 20 пациенти с метастази в централната нервна система при заслепения независим централен преглед, 11 (55%, 95% CI = 32% –77%) са имали вътречерепна реакция,  включително пълен отговор при 4-ма.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Обективен отговор се е наблюдавал при 77% от пациентите.
2.Интракраниален отговор се е наблюдавал при 55% от пациентите с измерими метастази в централната нервна система.

Нежелани събития

Сред 134-ма пациенти с НДКРБД, които са получили най-малко една доза ентректиниб в проучванията (включително пациенти с под 2 месеца на проследяване, тези които са
получавали преди лечение с ROS1 инхибитор и други, които не са отговаряли на изискванията за оценка на ефикасността), 79 (или 59%) са имали степен 1-ва или 2-ра, а 46 (34%)
са имали нежелани реакции, свързани с лечение от степен 3-та или 4-та. Най-честите нежелани реакции от степен 3-та или 4-та са били увеличаването на теглото (8%) и
неутропенията (4%). Сериозни нежелани реакции, свързани с лечението, се били наблюдавани при 15 пациенти (или 11%), като най-честите са били нарушенията на нервната
система (при 4-ма пациенти) и сърдечни нарушения (при 3-ма пациенти). Не са били наблюдавани смъртни случаи, свързани с лечението.

Заключение

Entrectinib е бил активен с траен контрол на заболяването при пациенти с ROS1 (Fusion-позитивен) НДКРБД и е бил добре поносим с  управляем профил на безопасност, което го прави подходящ за дългосрочно използване при тези пациенти. Тези данни са подчертали необходимостта от рутинни  тестове за ROS1 фюжъна, за да се разширят терапевтичните възможности за пациенти.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/news/january-2020/entrectinib-in-advanced-ros1-fusion-positive-nsclc/?utm_source=TAP%20Evening%20News%20Emails&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20Evening%20News%20Emails%209.12.2019&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars