Онкология и Изкуствен интелект

Европейски план за борба с рака (2021)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

ПЛАН ЗА БОРБА С РАКА В ЕВРОПА:

ВЪВЕДЕНИЕ

По един или друг начин ракът засяга всеки от нас. През 2020 г. 2,7 млн. души в
Европейския съюз са диагностицирани със заболяването, а други 1,3 млн. души са
загубили живота си в резултат на него1
. Ракът е индивидуална диагноза, която не само има
значително въздействие върху пациентите, но и засяга сериозно живота на техните
семейства и приятели.
Понастоящем населението в Европа представлява една десета от световното население, но
една четвърт от случаите на ракови заболявания в световен мащаб са установени сред
него. Ако не предприемем решителни действия, се очаква до 2035 г. броят на хората,
изгубили живота си вследствие на рак, да нарасне с 24 % , което ще превърне рака в
основната причина за смъртност в ЕС. Очаква се общото икономическо въздействие на
раковите заболявания в Европа да надхвърли 100 млрд. евро годишно. Освен това
пандемията от COVID-19 повлия сериозно върху грижите за болните от рак, като наруши
профилактиката и лечението, забави диагностиката и ваксинацията и засегна достъпа до
лекарства. От началото на пандемията броят на диагностицираните с рак лица е намалял,
което предопределя бъдещ ръст на случаите.
От десетилетия ЕС работи, за да се справи с рака, а действията му — например по
отношение на контрола на тютюна и защитата от опасни вещества — доведоха до
спасяването и удължаването на човешки животи. Последният Европейски план за
действие за борба с рака обаче беше изготвен в началото на 90-те години на миналия век, а
оттогава насам светът отбеляза значителен напредък в лечението на заболяването.
Персонализираната медицина, която е съобразена с индивидуалните ситуации и
потребности, промени из основи прогнозите за пациентите.

Междувременно научните
изследвания и иновациите, например технологиите, използващи иРНК3 , подпомогнати от
цифровите технологии, доведоха до значителен напредък в разбирането ни за появата,
развитието, профилактиката и диагностиката на рака.
Европа се нуждае спешно от подновен ангажимент за профилактика, лечение и
грижи във връзка с рака, в който да се признават както нарастващите
предизвикателства, така и възможностите за тяхното преодоляване, включително
напредъкът в грижите за болните от рак.

Повече информация ТУК:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8dec84ce-66df-11eb-aeb5-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака