Онкология и Изкуствен интелект

Диета с ниско съдържание на мазнини и с увеличен прием на зеленчуци, плодове и зърнени храни може би намалява смъртността от рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в списанието Journal of Clinical Oncology съобщава, че 20-годишно проследяване е показало, че промяна на диетата при жени без рак на гърдата, които след това са развили онкологична заболяване на гърдата са имали намаляване на смъртността и риска от смъртност.

Те са поддържали определена хранителна диета срещу нормална диетична група от  пациентки, които не са поддържали определена такава.  (Women’s Health Initiative Dietary Modification trial)

В проучването 48 835 жени в менопауза на възраст от 50 до 79 години без анамнеза за рак на гърдата и хранителен прием на мазнини с над 32% енергия са били  разпределени на случаен принцип в 40 центъра в Съединените щати на обичайна диета (60%) или диетична интервенция (40%).

Целта в интервенционната група е била да намали приема на  мазнини до под 20% от енергията и да увеличи приема на зеленчуци, плодове и зърнени храни.

Основни констатации от проучването

Както е било съобщено, по време на 8,5 годишната, диетична интервенция, заболеваемостта от рак на гърдата и честотата на смъртността в резултат на същата са били незначително по-ниски в групата на диетичната интервенционна.

През този период смърт от рак на гърдата е настъпила при 27 (0,016%) срещу 61 жени (0,024%) с коефициент на риск 0,67 (95% [CI] = 0,43–1,06, P = 0,08).

След кумулативно средно проследяване от 19,6 години и поява на общо 3,374 случая на рак на гърдата, коефициентът на риск за честотата (на рака на гърдата) за диетичната спрямо контролната група е била 0,95 (95% CI = 0,89–1,02).

Установено е значително намаляване на смъртността след диагностицираните с рак на гърдата в групата на диетичните интервенции, както по време
на диетичнич период, така и след средно 16-годишно проследяване. След 19,6 годишно проследяване също се е запазило значителното намаление. Смърт поради рак на гърдата
е настъпила при 359 (0,12%) срещу 652 жени (0,14%), с коефициент на риск от 0,85 (95% CI = 0,74–0,96, P = .01).

След 19,6 години на проследяване се е наблюдавало значително намаляване на риска от смърт поради рак на гърдата.

Смърт поради рак на гърдата е настъпила при 132 (0,037%, годишен риск) срещу 251 жени (0,047%), с коефициент на риск от 0,79 (95% CI = 0,64–0,97, P = 0,02).

Сред 1764 жени, диагностицирани с рак на гърдата по време на диетичния период, 10-годишната постдиагностична обща преживяемост е  била 82% в диетичната (интервенционната) група срещу 78% в контролната група (P = .01).

Заключение

Приемането на хранителен режим с ниско съдържание на мазнини, свързан с увеличен прием на зеленчуци, плодове и зърнени храни,
демонстрира, че може да се намали риска от смърт в резултат на рак на гърдата при жени в менопауза.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2020/low-fat-diets-with-increased-vegetable-fruit-and-grain-intake-linked-to-reduced-risk-of-breast-cancer-mortality-in-postmenopausal-women/?fbclid=IwAR09USkJzSL1fEvQeXFwFfKrqDkGwM9ImHQxpFn1eqdbr-_od5pB9YzdK3I

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars