Онкология и Изкуствен интелект

Галунисертиб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Галунисертиб (Galunisertib, LY2157299) е малко молекулярно експериментално лекарство за рак, разработвано от Eli Lilly. Той е инхибитор на TGF-b. Разработката му
от Eli Lilly е била прекратена през януари 2020 г.

Галунисертиб е бил изследван във фаза II на клинично проучване за лечение на хепатоцелуларен карцином. Предклинично, комбинацията от галунисертиб с PD-L1 блокада е довело до
подобрено инхибиране на туморния растеж.

Биохимични/физиологични свойства

Галунисертиб (LY2157299) е перорален активен мултикиназен инхибитор (IC50 в nM = 80/ALK4, 170/TGFβR1, 210/TGβ?R2, 190/MINK (MAP4K6), 220/RIP2 (RIP2 (RIPK2KK2), 220/RIP2
(RIP2KK2, RIPKKK1), , 310/GAK, 400/CK1ε, 470/ALK6 (BMPR1B), 500/B-raf, 510/TNIK), както и за ALK4 & TGFbeta (TGFβ) рецептори (TGFβ-RI
(ALK5) & TGFβ инхибиторна активност и противоракова ефикасност in vitro (0,1-10 µM) и in vivo (20-100 mg/kg pero; мишки).

При прилагане, галунисертиб специфично се насочва и се свързва с киназния домен на TGFBR1, като по този начин предотвратява активирането на TGF-b-медиираните сигнални
пътища. Това може да инхибира пролиферацията на TGF-b-свръхекспресиращите туморни клетки. Дисрегулацията на TGF-b сигналния път се наблюдава при редица видове рак и
е свързана с повишена пролиферация на раковите клетки, миграцията им, инвазията и туморната прогресия.

Източник на информация:

1.https://www.lillyloxooncologypipeline.com/molecule/tgf-beta-r-1-kinase-inhibitor/overview
2.https://www.sigmaaldrich.com/BG/en/product/sigma/sml2851?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO2jy-CYCIHq44lEiFB6w4Tj_pkXvXrk0O8erJxEc9OL4mBD7zN4qT8aAuQGEALw_wcB
3.https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Galunisertib

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение