Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Втора фаза клинично проуване: Комбинирана терапия със SurVaxM при новодиагностициран глиобластом

I.Bivolarski
I.Bivolarski
13.06.2019

Извадка от клинично проучване фаза II:

Ключови точки
1.SurVaxM генерира окуражаваща ефикасност и имуногенност при пациенти с новодиагностициран глиобластом, и с минимална степен на токсичност или нежелани реакции.
2.Повечето пациенти (96,8%) не са имали прогресия на заболяването в рамките на 6 месеца от лечението, а 93,5% тях са били живи 1 година след поставянето на диагнозата, в сравнение с очакваната 65% преживяемост въз основа на статистически сравнения.

Ваксината SurVaxM (SVN53-67 / M57-KLH) е нова и уникална имунотерапия срещу рак, предназначена да стимулира многостранния имунен отговор, насочен към сурвивин, антиген в туморите, който обикновено не присъства в немалигнени клетки.

Всички пациенти участвали в проучването са били подложени на стандартно лечение, включващо краниотомия, лъчелечение и лечение с темозоломид, както преди, така и след операцията. Имунният отговор е бил оценяван чрез установяване на нивата на сурвивин-специфичното антитяло и CD8-позитивните Т-клетки.

За проучването:

Фаза II, с едно рамо и проучвано в 5 клинични центъра в САЩ.

Заключение

Забелязано е значително повишаване на както при свободната от прогресия преживяемост, така и на общата преживяемост, което е забележителни при пациенти с такова агресивно и резистентно заболяване.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/News/60137?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars