Онкология и Изкуствен интелект

Връзка между непълното отстраняване на полипи и риск от постколоноскопски колоректален рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Многоцентрово, кохортно проучване е установило, че непълното отстраняване на полипите (отстраняване на полип, при който неопластичната тъкан се намира във всяка от маргиналните биопсии) е вероятно допринасящо за рецидив на неоплазмите и интервален колоректален рак.

Резултатите подчертават критичното значение на техниката на резекция на полипите в усилията за подобряване на качеството на колоноскопията.

Тези открития са били публикувани в Annals of Internal Medicine.

Изчислено е, че непълната резекция на полипите представлява до 30% от всички постколоноскопски колоректални карциноми. Счита се, че ракът е резултат от непълна резекция, ако се открие в сегмент на дебелото черво с предходен клинично значим полип. Няма обаче стандартна дефиниция за клинично значим полип и няма данни за естествената
история на полипи, които са били отстранени непълно.

Резултати от проучването

Изследователи от Медицинския център VA са изследвали медицинските досиета за 233-ма участници в проучването за пълна аденомна резекция (CARE), за да изследват риска от метахронна неоплазия по време на контролна колоноскопия след документирана непълна резекция на полип. На пациентите с документирана непълна резекция на полип
при маргиналните биопсии, им е било препоръчано да направят наблюдение в рамките на 1 година. Всички останали пациенти са били снабдени с препоръки за наблюдение при ендоскописти въз основа на настоящите наръчници.

От 233-ма участници в първоначалното проучване, 166 (71%) са имали поне един надзорен преглед. Изследователите са установили, че непълните сегменти (тези с предишен непълно отстранен полип) са били по -склонни да имат метахронна неоплазия, отколкото тези с пълните сегменти (52% срещу 23%) и също така са били по -склонни да развият напреднала неоплазия (18% срещу 3%). Освен това непълната резекция е най -силният независим фактор, свързан с метахронната неоплазия (коефициент на вероятност = 3,0,
95% = 1,12–8,17).

Според авторите тези констатации предполагат, че е оправдана по -нататъшна работа за подобряване на техниката на полипектомия чрез обучение и мониторинг на типа на осигуряване на качеството.

Заключение

Това проучване е установило статистически значително по -голям риск за бъдеща неоплазия и напреднала неоплазия в сегментите на
дебелото черво след непълна резекция в сравнение със сегментите с пълна резекция.

Източник на инфорация:

1.https://ascopost.com/news/august-2021/association-of-incomplete-polyp-removal-with-risk-of-post-colonoscopy-colorectal-cancer/?fbclid=IwAR2DGoWE_HTzBUVC3N82Ue8jr79bmjJ23zj_3opg3uuSOcMa_VnjgSd66mM

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars