Онкология и Изкуствен интелект

Връзка между колоректален рак и улцерозен колит

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Пациентите с улцерозен колит (възпалително заболяване на червата) имат по-висок риск да починат от рак на дебелото черво, въпреки съвременната терапия и  въпреки, че рискът намалял през последните години. Изследването е публикувано в The Lancet.

Предишни изследвания са показали, че пациентите с улцерозен колит имат повишен риск от рак на дебелото черво и следователно за тази група пациенти са въведени  препоръки за скрининг. Но до каква степен новите терапевтични методи са помогнали за намаляването на риска? Този много обсъждан въпрос сега намери своя отговор.

Голямо проучване, включващо 96 000 пациенти с диагноза улцерозен колит между 1969 и 2017 г., е показало, че тези пациенти са изложени на по-висок риск от
смърт от колоректален рак.

Рискът от колоректален рак е намалял значително през последните 30 години, но въпреки това пациентите, които са имали достъп до модерно лечение на улцерозен колит и скрининг за колоректален рак, все още са имали значително повишен риск.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.През целия период на проучване (1969–2017 г.) шансовете на пациент с улцерозен колит да бъде диагностициран с колоректален рак са били 66% по-високи от
контролната група, като съответната смъртност е била 59% по-висока.
2.Само за последния 5-годишен период обаче тези данни са съответно 38% и 25%.

Данни

През целия период на проучване (1969–2017 г.) шансовете на пациент с улцерозен колит да бъде диагностициран с колоректален рак са били 66% по-високи от контролната група, като съответната смъртност е била с 59% по-висока. Само за последния 5-годишен период обаче тези данни са съответно 38% и 25%.

Това проучване се различава от предишните по това, че е взето предвид, както туморния стадий (когато е бил оценен риска от рак), така и смъртността, която изследователите са включили, за да гарантират, че рисковете не са били надценени.

Причината за изследване на смъртността от колоректален рак и не само честотата
на този рак е, че редовнния ендоскопски скрининг може да открие сравнително ранни форми на колоректален рак, които в противен случай биха останали неоткрити.

Важен резултат от проучването е, че рисковете наистина са повишени, но е имало големи разлики от една група пациенти до друга. С особено висок риск от развитие на колоректален рак са били пациенти с „обширен“ (extensive) колит, първичен склерозиращ холангит, наследственост за чувствителност към колоректален рак или улцерозен колит в детска възраст.

Изследването показва необходимост от още по-голямо развитие на грижите, предоставяни на тези пациенти. Проучването е показало, че скринингът и лечението на тези  пациенти вероятно могат да бъдат още подобрени, тъй като за пациентите с улцерозен колит все още има висока опасното да починат от рак на дебелото черво.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/january-2020/association-between-colorectal-cancer-and-ulcerative-colitis/?fbclid=IwAR29vYEgX8CTybQN_pXES233jQQdy53R2XjHp30MX5oH-7nAz70KRHVyWsk

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости