Онкология и Изкуствен интелект

Високо кръвно налягане след химиотерапия

I.Bivolarski
I.Bivolarski
22.09.2019

Ако провеждате или сте провеждали химиотерапия, то е напълно възможно да сте се оплаквали от
повишени нива на кръвното налягане.

Самите оплаквания могат да варират в широки граници. Те може да са: болка в главата, стягане във врата, почервеняване по кожата на лицето, шията и ушите, причерняване пред очите, шум в ушите, световъртеж и още много други.

Когато установите повишение на стойностите на кръвното налягане, че апарат за неговото измерване, е добре да запишете тези стойности поне 3 пъти на ден в 3 последователни дни.

Ако има трайно увеличение, което е над Вашите „нормални“ стойности е добре да разговаряте с Вашия лекар, който следи онкологичното Ви лечение или Вашия личен лекар.

Понякога е препоръчително да разговаряте и с кардиолог преди започване на химиотерапия.

Хипертонията може да бъде причинена, например от използването на определени таргетни лекарства като инхибитори на ангиогенезата.

Някои лекарства за онколечение на гръда, дебело черво или бял дроб, също могат да дадат повишени стойности на кръвното налягане.

Важността от адекватното диагностициране и управление на високото кръвно налягане
като рисков фактор, който е индуциран от химиотерапията е свързано с цялостното химиотерапевтично лечение.

Понякога неконтролираната хипертония може значително да повлияе и дори да доведе до преустановяване на лечението.

За да не се стига до това, е необходимо самия пациент да знае, какво може да очаква при приложението на химиолечение, таргетна или имунотерапия.

Ето и някои въпроси, на които да се даде отговор:
1.Провежда ли се в момента ХТ?
2.Прекратена ли е ХТ по някаква друга причнина?
3.Непосредствено след ХТ ли е пациента?

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Странични реакции