Онкология и Изкуствен интелект

Бактерии могат да способстват възникването на рак на белите дробове

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В белите дробове на човек има множество бактерии, които ги обитават. В повечето случайте не причиняват проблеми.  Факт е, че при пациенти с рак на белия дроб често се развиват хронични възпаления, причинени от тях.

Едно интересно скорошно проучване, резултатите от което бяха публикувани в Cell, показа, че бактериите, които живеят в белите дробове, могат да допринасят за развитието на белодробен аденокарцином, активирайки γδ T-лимфоцитите, които са локализирани в този орган, най-вече чрез предизвикване на хронично възпаление.

Установено е било, че мишки без p53 или с активиран Kras онкогена, развиват рак по-рядко, ако белодробните бактерии са били убити от антибиотици.

Оказало се е, че белодробните бактерии са активирали миелоидни клетки, така че те са започнали да произвеждат интерлевкин-1β и интерлевкин-23, които са задействали пролиферацията на у8 Т-клетки и са ги активирали.

γδ Т клетките, от своя страна, секретират интерлевкин-17, както и други ефекторни молекули, които могат да предизвикат местно възпаление и да стимулират делението на туморните клетки.

Така по този начин, може да се търси връзката, че белодробните бактерии могат да бъдат ефективна мишена за лекарствени препарати, които да ги унощожават при лечението на белодробен аденокарцином.

Източник на информация:

  1. Commensal Microbiota Promote Lung Cancer Development via γδ T Cells
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости