Онкология и Изкуствен интелект

Астроцитом

I.Bivolarski
I.Bivolarski
12.03.2019

Астроцитомите са вид рак на мозъка.

Те произхождат от определен вид глиални клетки, (или мозъчни клетки с звездовидна форма разположени в главния мозък и наречени астроцити).

Този тип тумор обикновено не се разпространява извън мозъка и гръбначния мозък и обикновено не засяга други органи.

Астроцитомите са най-често срещаната глиома и могат да се появят в повечето части на мозъка, а понякога и в гръбначния мозък.

Два широки класа астроцитоми са признати в литературата:

1.Едните са: тесните зони на инфилтрация (с най-вече неинвазивни тумори като например, пилоцитния астроцитом, субепендимален гигантскоклетъчен астроцитом, плеоморфната ксантоастроцитома), които често са ясно очертани на диагностичните изображения;

2.Другите са: дифузните зони на инфилтрация (като например, високостепенния астроцитом, анапластичния астроцитом и глиобластомът), които имат различни характеристики, включително  в способността си да възникнат на определено място в централната нервна система, но с предпочитание за мозъчните полукълба.

Те се срещат обикновено при възрастни и имат присъща тенденция за преминаване към по-напреднали степени.

Астроцитомът може да развие на всяка възраст.

Ниско степенния тип се среща по-често при деца или млади хора, докато високо степенния е по-разпространен при възрастни.

Астроцитомите в основата на мозъка са по-чести при младите хора и съставляват около 75% от невроепителните тумори.

Патофизиология

Астроцитомът причинява регионални ефекти в черепната кутия чрез компресия, инвазия и разрушаване на мозъчния паренхим.

Също така може да прични артериална и венозна хипоксия, конкуренция за хранителни вещества, освобождаване на определени метаболитни продукти (като например, свободни радикали, променени електролити, невротрансмитери), а също и освобождаване и приемане на клетъчни медиатори (например , цитокини), които нарушават нормалната паренхимна функция.

Вторичните клинични последствия могат да бъдат причинени от повишено вътречерепно налягане, повишаване обема на кръвта или увеличаване обема на гръбначно-мозъчната течност.

Клинична картина

Клиничната картина може да се разгръща слабо през годините, докато някакъв определен симптом не заведе пациента на преглед при лекар.

Понякога лекото главоболие, световъртеж, двойно виждане, слабите изяви на симптоми като гадене и повръщане, може да са предвестник за развитието на подобно мозъчно заболяване.

Понеже няма определен вид симптом, които да е характерен само за астроцитома, то се препоръчва незабавно да се направи консултация с лекар при поява на подобни усещания.

https://en.wikipedia.org/wiki/Astrocytoma#/media/File:MRI_Slices_-_2007_and_2014_of_astrocytoma_patient_-_Steven_Keating.jpg

Диагноза

За да се определи степента на тези тумори (размер, местоположение, консистенция) е необходимо провеждането на компютърна томография (CT) или магнитно-резонансна томография (MRI). КТ обикновено показва изкривяване на третия и страничния вентрикул с изместване на предната и средната мозъчна артерия.

Хистологичният анализ е задължителен за класифициране и определяне на диагнозата.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Мозъчни тумори