Онкология и Изкуствен интелект

TROPHIMMUN:Авелумаб нормализира нивата на човешкия хорион гонадотропин

Във френското проучване TROPHIMMUN (фаза II), описано в Journal of Clinical Oncology, се съобщава, че авелумаб нормализира нивата на човешкия хорион гонадотропин (hCG) при приблизително половината жени с гестационни трофобластни тумори, резистентни на химиотерапия само с едно лекарство. Жените с гес…
I.Bivolarski
4 days ago

Комбинирана имунотерапия при напреднал рак на жлъчните пътища

При анализ на подгрупа на австралийско клинично проучване във фаза II, описано в JAMA Oncology, се установява, че комбинацията от ниволумаб и ипилимумаб е била активна  при пациенти с напреднал рак на жлъчните пътища. Подробности за проучването Изпитването във Фаза II е включвало пациенти с нап…
I.Bivolarski
8 days ago
Папиларна фиброеластома

Видове лечение при рак на панкреаса: Хирургични методи

Тази статия ще се опита да обясни различните видовете лечения, които са стандарт за грижа при рак на панкреаса. „Стандарт на грижа“ означава, че това са най-добрите известни методи на лечение. Това са и видовете лечения, за които е доказано, че са най-ефективни на базата на доказателства, проведени …
I.Bivolarski
9 days ago

SOLAR: S-1,  плюс левковорин и оксалиплатина срещу S-1 плюс цисплатина при авансирал рак на стомаха

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че японско-корейското изпитване SOLAR (фаза III) е показало, че пероралният тегафур/гимерацил /отерацил, известен като S-1,  плюс левковорин и оксалиплатина, е бил свързан със скромно, но значително подобрение като общата преживяемост срещу S-1 плюс циспла…
I.Bivolarski
11 days ago

Може ли кафето да причинява, лекува или предпазва от рак?

Бърз отговор: Към 202о г, нямаме достатъчно научна информация, която да потвърди, че кафето може да причини, лекува или предпазва от раково новообразувание! За мнозина единственият начин да започнат деня е с гореща чаша кафе. Много хора по света пият повече кафе от всякога. Проучване на Националната…
I.Bivolarski
13 days ago
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Кабазитаксел?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на …
I.Bivolarski
2 weeks ago

Осем причини за повишени стойности на PSA (простатно-специфичен антиген)

Простатно-специфичният антиген (PSA) представлява протеин, произведен от клетките на простатната жлеза. Повишените му нива могат да показват злокачествено новообразувание на простатата, но трябва да се спомене, че нивата на PSA могат да бъдат засегнати и от други заболявания, като увеличена простата…
I.Bivolarski
2 weeks ago

miR-34a: Защита на сърцето срещу кардиотоксичност

Доксорубицинът представлява мощен химиотерапевтик, използван при много различни видове рак. За съжаление, като всички химиотерапевтици, той е много силно токсичен. Токсичността му може прогресивно да отслаби сърцето, което, ако не се лекува, в крайна сметка ще причини сърдечна недостатъчност. Сега и…
I.Bivolarski
2 weeks ago

FOLFIRINOX срещу гемцитабин плюс наб-паклитаксел при пациенти с рак на панкреаса

В едностранното, ретроспективно проучване, публикувано в JAMA Surgery, се установява, че FOLFIRINOX на първа линия (флуорурацил, левковорин, иринотекан и оксалиплатин) е бил свързана с по-висока степен на отговор и последваща панкреатектомия спрямо гемцитабин плюс наб-паклитаксел при пациенти с пред…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Маргетуксимаб и пембролизумаб са показали активност при пациенти с гастроезофагеален аденокарцином

Статия за клинично изпитване във фаза Ib /II публикувана в The Lancet Oncology,  установява, че комбинацията от маргетуксимаб (margetuximab) и  пембролизумаб е показала данни за активност при пациенти с лекуван преди HER2-положителен гастроезофагеален аденокарцином. Както се твърди от изсл…
I.Bivolarski
3 weeks ago