Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

CALGB 80802:Добавянето на доксорубицин към сорафениб не подобрява общата преживяемост при пациенти с напреднал хепатоцелуларен карцином

Статия в JAMA Oncology съобщава, че клиничното изпитване Alliance/CALGB 80802 (фаза III) не е показало полза при свободната от преживяемост прогресия (PFS) и при обща преживяемост (OS) с добавянето на доксорубицин към сорафениб при пациенти с напреднал хепатоцелуларен карцином. Проучването е било...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 days ago

Хидраденит при онкоболни

Ако сте пациент, на когото е била поставена онкологична диагноза и Ви предстой лечение, то трябва да бъдете предупредени, че могат да възникнат някой усложнения. Едно такова усложнение може да е хидраденитът. Хидраденита при онкоболни е състояние, за което се знае изключително малко. За щастие е ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 days ago

Високодозова химиотерапия срещу стандартна химиотерапия и облъчване на целия бял дроб при саркома на Юинг с белодробни метастази

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че изпитването R2Pulm не е показало значителна полза за общата преживяемостта, когато се е използвал  бусулфан /мелфалан (химиотерапия) с автоложни стволови клетки (BuMel) срещу стандартна химиотерапия с облъчване на целия бял дроб, при пациент...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
8 days ago

Хипофизит при онкоболни

Хипофизит при онкоболни. Ако сте онкоболен пациент и Ви е поставена онкологична диагноза, поради която трябва да проведете химиотерапия (ХТ), таргетна терапия (ТТ) или имунотерапия (ИТ), то трябва да бъдете предупреден, че могат да възникнат някой усложенения. Едно такова усложнение е хипофизитът...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
10 days ago