ср. юни 26th, 2019

Cancer.bg

Онкология и Изкуствен интелект

1 min read

Увод Намаляването на продължителността на адювантното лечение може да намали токсичността без да има загуба на ефикасност при рак на...

1 min read

На 17 юни 2019 г., FDA одобри пембролизумаб при пациенти с метастатичен дребноклетъчен карцином на белите дробове,  заболяването, при което...

1 min read

Химиотерапевтичен протокол Лекарствения режим за FLOT схемата включва следните лекарства: 5 -флуороурацил, фолиева киселина, оксалиплатина, доцетаксел. Показания за употреба: Аденокарцином...

1 min read

Увод Свръхекспресията на Her2 (c-erbB-2 / neu) при карцинома на гърдата предвижда отговор към анти-Her2 моноклоналното антитяло- трастузумаб, и е...

Cancer. bg Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.