Онкология и Изкуствен интелект

FDA даде ускорено одобрение на адаграсиб за KRAS G12C-мутирал, недребноклетъчен рак на белия дроб

На 12 декември 2022 г., Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) даде ускорено одобрение на адаграсиб (Adagrasib, Krazati, инхибитор на семейството на RAS GTPase), за възрастни пациенти с KRAS G12C-мутирал, локално напреднал или метастатичен, недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), …
I.Bivolarski
3 months ago

IMpower010: Данните за ранна преживяемост дават предимство на атезолизумаб пред най-добрата поддържаща терапия при резециран недребноклетъчен рак на белия дроб с експресия на PD-L1 ≥ 50%

Ранните резултати от проучването IMpower010 са показали, че общата тенденция на преживяемост, благоприятстваща адювантното лечение с атезолизумаб спрямо най-добрата поддържаща грижа при пациенти с PD-L1–положителен (туморна експресия ≥ 1%), в стадии II–IIIA (UICC/AJCC, 7-мо издание), резециран, недр…
I.Bivolarski
3 months ago

Whitehall II: По-малко от 5 часа сън на нощ, са свързани с множество заболявания сред които и рак

Скорошно проучване, публикувано в PLOS Medicine, е показало, че по-кратката продължителност на съня при по-възрастни хора е била свързана с множество заболявания или диагноза на две или повече хронични заболявания като сърдечни заболявания, диабет или рак. Проучването е включвало над 7500 участници …
I.Bivolarski
3 months ago

ORIENT-31: Добавянето на биоподобни синтилимаб и бевацизумаб към химиотерапията удължава преживяемостта без прогресия при несквамозен недребноклетъчен рак на белия дроб

Добавянето на биоподобни синтилимаб и бевацизумаб към химиотерапията при пациенти с напреднал EGFR-мутиран недребноклетъчен рак на белия дроб и след прогресия на заболяването при инхибитори на EGFR В междинен анализ на китайското изпитване ORIENT-31 (във фаза III), описано в The Lancet Oncology, е б…
I.Bivolarski
3 months ago

LIBRETTO-001: FDA одобри селперкатиниб за локално напреднал или метастатичен- RET Fusion-позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб

На 21 септември 2022 г., Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) издаде редовно одобрение за селперкатиниб (Retevmo) за възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) със сливане на RET гена (чрез FDA- одобрен тест). FDA също така одо…
I.Bivolarski
4 months ago

KEYNOTE-042: Пембролизумаб от първа линия срещу химиотерапия, при авансирал PD-L1–позитивен, недребноклетъчен белодробен карцином без промени в EGFR/ALK

Общата преживяемост след 5 години в проучването KEYNOTE-042 се запазва Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава че, 5-годишното проследяване на проучването KEYNOTE-042 е показало поддържане на общата полза за преживяемостта с пембролизумаб от първа линия срещу химиотерапия при пациенти с недре…
I.Bivolarski
4 months ago

Предполагаема връзка между добавка против стареене и агресивен вид рак на гърдата

Витамин B3, известен също и като ниацин, е родово име за група биохимични съединения, включително никотинамид рибозид (NR). Последните постижения в биомедицинските изследвания са фокусирани върху клиничния потенциал на никотинамид рибозида, тъй като той възстановява клетъчните нива на ензим, наречен…
I.Bivolarski
4 months ago

AGO-OVAR 17 BOOST/GINECO OV118/ENGOT Ov-15: Сравнение на продължителността на бевацизумаб при първа линия терапия за напреднал рак на яйчниците

В европейското проучване във фаза III (AGO-OVAR 17 BOOST/GINECO OV118/ENGOT Ov-15), описано в Journal of Clinical Oncology (Jacobus Pfisterer, MD, PhD, и колеги) не са открили значителна полза за преживяемостта без прогресия с удължаването на лечение с бевацизумаб от 15 до 30 месеца при пациенти, по…
I.Bivolarski
4 months ago

POSEIDON trial: Дурвалумаб за първа линия със или без тремелимумаб плюс химиотерапия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че проучването POSEIDON (фаза III) е показало значително подобрена преживяемост без прогресия и обща преживяемост с добавянето на тремелимумаб и дурвалумаб към базирана на платина химиотерапия за първа линия на лечение на метастатичен недребноклетъчен …
I.Bivolarski
4 months ago

CodeBreak 200: Нов стандарт за грижа за втора или трета линия лечение при мутирал KRAS G12C недребноклетъчен рак на белия дроб?

Инхибиторът соторазиб (Sotorasib, KRAS G12C) е удвоил степента на преживяемост без прогресия на 12 месеца и е намалил риска от прогресиране на заболяването или смърт с 34% в сравнение със стандартното лекарство- доцетаксел за Втора линия за пациенти с лекуван преди това недребноклетъчен рак на белия…
I.Bivolarski
4 months ago