Онкология и Изкуствен интелект

Червеи, които могат да „помиришат“ рака

Бъдещето на диагностиката? Изследователи са открили начин за диагностицирането на рак при пациенти в ранен стадий с рак на панкреаса. Този път обаче, вместо да разчитат на кучета, технологията е разчитала на помощта на много по -малко животно: червей. Caenorhabditis elegans са прозрачни червеи, дълг…
I.Bivolarski
10 hours ago

Колко време ми остава?

Част 3 Представяме Ви статията на д-р Пол Калатини в Ню Йорк Таймс: „Колко време ми остава“ (How Long Have I Got Left?“ for The New York Times). Д-р Калатини е автор на няколко статии и книгата: „И дъхът стана въздух“ (издадена и на български език).  Само на 36 г. той е диаг…
I.Bivolarski
yesterday at 12:48 pm

Колко време ми остава?

Представяме Ви статията на д-р Пол Калатини в Ню Йорк Таймс: „Колко време ми остава“ (How Long Have I Got Left?“ for The New York Times). Д-р Калатини е автор на няколко статии и книгата: „И дъхът стана въздух“ (издадена и на български език).  Само на 36 г. той е диагностици…
I.Bivolarski
4 days ago

Колко време ми остава?

Представяме Ви статията на д-р Пол Калатини в Ню Йорк Таймс: "Колко време ми остава" (How Long Have I Got Left?" for The New York Times). Д-р Калатини е автор на няколко статии и книгата: "И дъхът стана въздух" (издадена и на български език).  Само на 36 г. той е диагностициран с рак на бе…
I.Bivolarski
5 days ago

Добра новина за любителите на кафето: Ново проучване установява, че кофеинът не влияе върху риска от рак на гърдата

Доклади на научни организации показват, че консумацията на кофеин в САЩ е най -голяма при хора на възраст от 50 до 64 години. По стечение на обстоятелствата 63 г. е средната възраст на диагнозата рак на гърдата при жените в Съединените щати. Освен това средно жените преминават менопауза на 51 -годиш…
I.Bivolarski
a week ago

JCOG0603: Хепатектомия със или без адювантен mFOLFOX6 при метастазирал колоректален карцином само в черния дроб: Обща и свободна от прогресия преживяемост

Японското проучване JCOG0603 във фаза II/III, описано в Journal of Clinical Oncology, е установило, че добавянето на адювантен mFOLFOX6 (флуороурацил, левковорин и оксалиплатина) към хепатектомия подобрява преживяемостта без заболяване при пациенти с метастазирал колоректален карцином само с черния …
I.Bivolarski
2 weeks ago

Превърнаха подобрени клетки на хамстер в супер фабрики за лекарства

Антителата са високоспециализирани протеини, произвеждани от имунната система, които откриват чуждите нашественици в тялото с изящна специфичност, маркирайки ги за унищожаване. Сега разработчиците на лекарства са използвали тези мощни молекули с техните терапевтични ефекти, тъй като са силно специфи…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Възпалението „насърчава“ прогресията при рака на панкреаса

Връзката между рака и възпалението е била документирана още през 1863 г., когато Рудолф Вирхов открива бели кръвни клетки, известни още и като левкоцити, инфилтриращи неопластична тъкан. Днес, след като връзката между рака и възпалението е по-добре разбрана, изследователите активно изследват специфи…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Неоадювантен атезолизумаб при резектируем плеврален мезотелиом

Неоадювантното приложение на атезолизумаб, комбиниран с пеметрексед и цисплатина, последван от хирургична резекция и пак като поддържаща терапия (с атезолизумаб), се е оказал безопасен и осъществим като е предложил полза при пациенти с резектируем плеврален мезотелиом. Резултатите от малко многоцент…
I.Bivolarski
3 weeks ago

eXalt3 trial: Енсартиниб показва ефикасност спрямо кризотиниб при ALK-позитивен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в JAMA Oncology, съобщава, че изпитването във фаза III eXalt3 е показало значително удължена преживяемост без прогресия с енсартиниб срещу кризотиниб при пациенти с напреднал, рецидивирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, който е ALK -позитивен и са били без предварително л…
I.Bivolarski
a month ago