Онкология и Изкуствен интелект

NRG NRG-GY004: Цедираниб / Олапариб срещу стандартна химиотерапия за чувствителен към платина рак на яйчниците

Резултатите от клиничното изпитване NRG NRG-GY004 (фаза III) показват, че добавянето на изпитваното средство цедираниб (Cediranib) към олапариб и стандартната  химиотерапия на базата на платина не са подобрили резултатите за преживяемостта без прогресия при жени с рак на яйчниците, чувствите...
I.Bivolarski
yesterday at 08:49 pm

Цемиплимаб като потенциално лечение за напреднал кожен плоскоклетъчен карцином

На 3 април 2018 г. Европейската агенция по лекарствата (EMA) прие за преглед Заявлението за разрешение и употреба на цемиплимаб за лечение на пациенти с  метастатичен кожен плоскоклетъчен карцином (CSCC) или пациенти с локално напреднал CSCC, които не са кандидати за операция. Cemiplimab е и...
I.Bivolarski
2 days ago

Pa.3 Trial: Ерлотиниб плюс гемцитабин при пациенти с нерезектируем, локално напреднал или метастатичен рак на панкреаса.

Увод Пациентите с напреднал рак на панкреаса имат лоша прогноза и не са с подобрена преживяемост още от въвеждането на гемцитабин през 1996 г. Туморите на панкреаса често  има свръхекспресия на HER1 /EGFR като това е свързано с по-лоша прогноза. Проучени са били ефектите от добавяне на ...
I.Bivolarski
3 days ago

Могат ли нараняванията да причинят рак?

Това е въпрос, който вълнува много пациенти. Към него може да се отговори почти еднозначно: нараняванията от почти всяко естество не водят до възникването на злокачесвено новообразувание. Това е защото изложението на подобно нараняване е кратко в повечето случай и няма основа за тяхното хронифици...
I.Bivolarski
3 days ago

Криохирургия за лечение на рак на простатата

В какви ситуации може да се използва криохирургия за лечение на рак на простатата? Какви могат да бъдат страничните ефекти? Криохирургията може да се използва за лечение при пациенти, които имат рак на простатата в ранен стадий, който е ограничен само в простатната жлеза. Методът е по-слабо прила...
I.Bivolarski
3 days ago

Какво представлява криохирургията?

Криохирургията (наричана още и криотерапия) представлява използването на екстремен студ, произведен от течен азот (или аргонов газ) за унищожаване на анормална тъкан в  човешкия организъм. Криохирургията се използва за лечение на външни тумори, като тези по кожата. При външни тумори течният ...
I.Bivolarski
4 days ago
Папиларна фиброеластома

Вредна ли е Озонотерапията?

Тази статия предоставя общ преглед на озоновата терапия, включително нейната употреба, предложените ползи и възможните рискове и странични ефекти. Озонотерапията към настоящия момент е противоречива практика част от алтернативна медицина, използваща озонов газ за борба с различни видове болести, ...
I.Bivolarski
4 days ago