Онкология и Изкуствен интелект

MiR-107 и неговата роля в радиочувствителността при рака на простатата

Често в онкологията не се знае дали даден пациент ще реагира на определено лечение. Сега едно ново изследване се опитва да идентифицира механизмите на химио- и  радиочувствителността при ракови заболявания и това как да ги използва, за да предотврати резистентността към определени заболявания. …
I.Bivolarski
yesterday at 06:32 pm

Какво представлява Хидроксикарбамида?

ХИДРЕА капсули 500 мг * 100 Листовка: информация за потребителя Хидреа 500 mg капсули, твърди Хидроксикарбамид Hydrea 500 mg capsules, hard Hydroxycarbamide Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази…
I.Bivolarski
5 days ago

DREAM: Дурвалумаб плюс цисплатина и пеметрексед са показали добри резултати при злокачествения мезотелиом

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че австралийското проучване DREAM (фаза II) е показало активност с триплета дурвалумаб плюс цисплатин /пеметрексед  при нелекувани преди това пациенти с напреднал злокачествен мезотелиом. Подробности за проучването В мултицентровото проучване са били включ…
I.Bivolarski
a week ago
Папиларна фиброеластома

Онкогенна остеомалация

Онкогенната остеомалация, известна също като онкогенна хипофосфатемична остеомалация, представлява необичайно отклонение, водещо до повишена екскреция на фосфати от бъбреците,  в следствие на което се развивава хипофосфатемия и остеомалация. Състоянието може да бъде причинено от мезенхимен тумо…
I.Bivolarski
11 days ago

Какво представляват ароматазните инхибитори?

Ароматазните инхибитори са вид хормонална терапия за пациенти с рак на гърдата, (и по-точно за тези, които имат рак на гърдата с положителни естрогенни рецептори- ER+). Ароматазните инхибитори намаляват  циркулиращия естроген в тялото на пациента, като блокират ензим, наречен ароматаза и така с…
I.Bivolarski
2 weeks ago

ARROW:FDA одобри пралсетиниб за лечение на метастатичен, позитивен RET фузионен, недребноклетъчен рак на белия дроб

FDA одобри пралсетиниб (по-рано BLU-667, Gavreto) за лечение на възрастни пациенти с метастатичен позитивен RET фузионен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД),  който се установява чрез от одобрен от FDA тест. Таргетната терапия драстично подобри грижите за пациенти с недребноклетъчен рак…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Хипокалциемия при онкоболни

Ниски нива на калций при раково болни пациенти Ако провеждате лечение поради някакво онкологично заболяване, то трябва да знаете, че може да възникне състояния при което да имате ниски нива на калций в организма. Някои видове лечения на раковите заболявания, също могат да причинят ниски нива на калц…
I.Bivolarski
2 weeks ago

FDA одобри имунотерапия за някои пациенти с мантелноклетъчен лимфом

На 24 юли Администрацията по храните и лекарствата (FDA) одобри имунотерапия за някои пациенти с мантелноклетъчен лимфом, (вид бързо растящ рак на кръвта), който се оказва  труден за ефективно лечение. Новото лечение, представлява CAR-Т-клетъчна терапия, с brexucabtagene autoleucel (Tecartus), …
I.Bivolarski
3 weeks ago

Целулит след химиотерапия

Целулитът е крайно рядко състояние причинено от провеждането на химиотерапия. В световен мащаб са описани едва няколко случая. Химиотерапията, може и директно да се повлиява появата на целулит, но може да бъде косвена причина за неговата поява. Някои състояния като диабет или рак могат да направят о…
I.Bivolarski
3 weeks ago