Онкология и Изкуствен интелект

Страх от четене на плашеща информация за рака в интернет

Страх от четене на информация за ракови заболявания. Трябва ли да се чете тази информация от всички пациенти? Информацията в интернет за раковите заболяване е обилна и на практика нараства всеки ден. Настояща статия обаче е насочена към това какъв "тип" хора е добре да четат медицинска информация...
I.Bivolarski
an hour ago

CASPIAN: FDA одобри дурвалумаб с химиотерапия при пациенти с екстензивен стадий на дребноклетъчен рак на белия дроб

На 27 март 2020 г. FDA одобри дурвалумаб  в комбинация с етопозид и карбоплатинa или цисплатинa за лечение на  първа линия при пациенти с екстензивен стадий на дребноклетъчен рак на белия дроб (ES-SCLC). Ефикасността на тази комбинация при тези пациенти с нетретиран ектензивен стадий е ...
I.Bivolarski
2 days ago

Трябва ли да се продължи лечението на онкоболните по време на епидемията с коронавирус?

Гарантирането на непрекъснатостта на грижите за онкоболните пациенти е крайъгълен камък в онкологията и е основен приоритет по време на пандемията COVID-19 през последните  седмици. Поставени са някои въпроси дали да се продължи или не лечението на някои пациенти, за да ограничат рисковете о...
I.Bivolarski
8 days ago

Защо ни е Изкуствен интелект в случай на криза?

В държава като нашата важните уроци се учат по трудния начин и настоящето положение само затвърждава този факт. Можем само да стискаме палци, нещата да не се усложнят и да не ни настигне италианския сценарий. Понеже така или иначе доверието в нашата здравна система е ниско (ако не вярвате, поглед...
I.Bivolarski
9 days ago

BRAT- Диета при гадене, повръщане или диария

BRAT Диета при гадене, повръщане или диария Представям Ви една диета, която могат да използват, пациенти с проблеми като гадене, повръщане и диария. Трябва обаче да се знае, че тя е само временна и не бива да се изплозва през цялото време от онколечението! Бъдете обаче внимателни, ако сте алергич...
I.Bivolarski
12 days ago

Намалява смъртността от меланом

Все по-малко хора умират от меланом в Съединените щати, според нови изследвания проведени от Медицинското училище на NYU Grossman и Харвардския  университет. Тази минала година се установява най-големия годишен спад на смъртните случаи, регистрирани някога, вероятно поради подобрения в лечен...
I.Bivolarski
12 days ago

Колко точни са Туморните маркери?

Установяването на повишени стойности на някакъв Туморен маркер винаги предизвиква тревога. Настоящата статия ще се опита да изясни, кога има основание за притеснение и дали. Общи сведения за Туморните маркери (Туморни биомаркери) Туморните биомаркери са вещества или процес, който е показателен за...
I.Bivolarski
2 weeks ago

Препоръки за предпазване от заразяване с коронавирус 2020

27 февруари 2020 г., Световна здравна организация (Източник: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-forcovid-19.pdf?fbclid=IwAR1OQJeFjLyPV7gEbNJM4l2kbynpjgHt27BbSM7y15s5wWrcpWfWOFV1ao) През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви взрива на н...
I.Bivolarski
3 weeks ago