Онкология и Изкуствен интелект

Ползата от съня и упражненията при борбата с рака

Доказани са ползите от добрия и качествен сън за цялостното състояние на организма. Един много полезен съвет за онкопациенти е да могат да съхранят добрия си сън, било то с ежедневни тренировки, съобразени с физическото им състояние или с дейност която ги ангажира и разтоварва емоционално и психо...
I.Bivolarski
3 days ago

Какво представлява Процедура № 5 (Онкология)

Амбулаторната процедура включва дейности и услуги от обхвата на Общата клинична онкологична комисия, съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология“ по отношение на заболявания с МКБ кодове - C00-C80, D00-D09; D37-D44. 1.1. медицинската специалност „Медицинска онкология“, осъществявана най-ма...
I.Bivolarski
4 days ago
Папиларна фиброеластома

Кои маски са най-полезни за предпазване от коронавирус?

Със задържането на усложнената обстановка заради Коронавируса, можем да дадем някой съвети за онкоболни пациенти в избора им на маска за лице. По-долу публикуване статия, която прави анализ за това кои маски са най-полезни. Шаловете и тениските трудно предпазват от коронавирус Маските, изработени...
I.Bivolarski
4 days ago

Какво представлява Процедура 08 (Онкология) при онкоболни

Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със злокачествени солидни тумори и злокачествени хематологични заболявания на прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия. При отчи...
I.Bivolarski
6 days ago

Ефикасността на противораковата терапия може да се предвиди от активността на два гена

За да не се губи време и пари за безполезна имунотерапия, е необходимо да се опише молекулярният портрет на раковата клетка според нейната генетична активност. Раковите клетки се различават от другите клетки в способновтта си да синтезират някой молекули изключително много. А те ги синтезират по ...
I.Bivolarski
a week ago

EPOC1706: Ленватиниб плюс пембролизумаб при авансирал стомашен карцином

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че в японското едноцентрово проучване EPOC1706 (фаза II) са открива висок обективен отговор сред пациенти с напреднал рак на  стомаха, които са получавали комбинацията от леватитиниб и пембролизимаб като лечение за първа или втора линия. Подробности за ...
I.Bivolarski
8 days ago

Може ли Ганглионовата киста да се превърне в ракова?

Ганглионоватра киста (ГК) представлява синовиална киста, изпълнена с течност, която се развива върху китките на ръцете. ГК може да засегне хора от всички възрасти като  най-често срещаният вид неоплазма на ръката или китката. Тъй като причината за възникването на ГК е неясна, се счита, че ра...
I.Bivolarski
9 days ago

JAVELIN Bladder 100: FDA одобри авелумаб за поддържащо лечение при пациенти с локално напреднал или метастатичен уротелиален карцином

На 30 юни Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри авелумаб (avelumab) за поддържащо лечение при пациенти с локално напреднал или метастатичен  уротелиален карцином, които не са прогресирали на първа линия химиотерапия, съдържаща платина. JAVELIN Bladder 100 Ефикасно...
I.Bivolarski
11 days ago

Може ли куркуминът да забави растежа на рака?

Един кратък отговор на този въпрос дава лекар от Мейо Клиник в САЩ. Директния отговор на този въпрос към днешна дата е: Не Понастоящем няма достатъчно доказателства, които да препоръчват използването на куркумин за предотвратяването или лечението на рак, но изследванията в тази област, продължава...
I.Bivolarski
12 days ago

FeDeriCa trial: FDA одобри комбинацията от Пертузумаб, Трастузумаб и Хиалуронидаза-zzxf за HER2-позитивен рак на гърдата

На 29 юни Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри нова комбинация с фиксирана доза на пертузумаб, трастузумаб и хиалуронидаза-zzxf (Phesgo) като  подкожна инжекция при следните показания: 1. Да се използва в комбинация с химиотерапия като: 1.1 Неоадювантно лечение п...
I.Bivolarski
13 days ago