Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Леналидомид?

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Твърда капсула (капсула) Леналидомид Accord 2,5 mg твърди капсули Желатинови твърди капсули размер "5", с дължина приблизително 11,0 mm до 11,8 mm, сиво капаче и непрозрачно бяло тяло, с надпис "LENALIDOMIDE", отпечатан върху капачето в черно и "2,5 mg", отпечатано върху тялото в з…
I.Bivolarski
2 days ago

Лекарство за артрит се бори с химиорезистентността при рак на панкреаса

Американското онкологично дружество оценява риска от рак на панкреаса през целия живот на човек на около 1 на 64. Панкреатичният дуктален аденокарцином (PDAC) представлява 90% от рака на панкреаса. PDAC е четвъртата водеща причина за смърт, свързана с рак, а 5-годишната преживяемост от е само 8%. По…
I.Bivolarski
6 days ago

Лекарство за артрит се бори с химиорезистентността при рак на панкреаса

Американското онкологично дружество оценява риска от рак на панкреаса през целия живот на човек на около 1 на 64. Панкреатичният дуктален аденокарцином (PDAC) представлява 90% от рака на панкреаса. PDAC е четвъртата водеща причина за смърт, свързана с рак, а 5-годишната преживяемост от е само 8%. По…
I.Bivolarski
6 days ago

Доброкачествените бъбречни тумори вероятно са свързани с диабет тип 2

Около 10 процента от населението имат доброкачествени тумори в надбъбречните жлези, (представяващи хормон-секретиращи жлези, които се разполагат върху бъбреците). Тези тумори, известни като надбъбречни инциденталоми (incidentalomas), преди са били свързвани с прекомерното производство на хормона на …
I.Bivolarski
a week ago

Пациентите с ракови заболявания в България трябва да се ваксинират срещу Коронавирус!

Към януари 2022 г., България заема незавидното 2-ро място по смъртност в света от Ковид-19. Тази тенденция се дължи на ниското ниво на ваксинация сред населението, което излага на риск всички, както ваксинирани, така и неваксинирани. При това положение, пациентите с хронични заболявания и тези с онк…
I.Bivolarski
a week ago

Защо раковите клетки предпочитат да добиват енергия от ферментация?

Учените отдавна се питат защо раковите клетки и някои бактерии си набавят енергията чрез ферментация (процес без участието на кислород, който е по-ниско ефективен от аеробните процеси, предпочитани от повечето клетки)? Сега може би е открит отговора. За да се генерира енергия с помощта на кислорода,…
I.Bivolarski
a month ago

Възрастта има значение! „Младите възрастни“ може би се нуждаят от различни терапии за рак

Честотата на различни видове рак (включително множествения миелом, колоректаления рак, рака на бъбреците и панкреаса), непрекъснато нараства при групата на "младите възрастни" (обикновено дефинирани като пациенти, диагностицирани преди 50-годишната им възраст). Въпреки увеличаването на нивата на рак…
I.Bivolarski
a month ago

Правилно ли се тестват имунотерапиите в клиничните проучвания?

Спънките на лекарството срещу рак предизвикват обсъждания за преосмислянето на това, как се тестват имунните терапии Зашеметяващият провал на някога обещаващо лекарство за рак накара някои изследователи да твърдят, че тестването в имунотерапията се е развило твърде бързо. Лекарството, епакадостат (e…
I.Bivolarski
a month ago

DREAMseq trial: При напреднал злокачествен меланом с BRAF-мутация, започнете с имунотерапия!

При лечението на пациенти с напреднал злокачествен меланом, съдържащ BRAF-мутация, първоначално лечение с имунотерапевтична комбинация е постигнало превъзходна обща преживяемост в сравнение само с таргетната терапия в проучването DREAMseq (фаза III), известно също и като ECOG-ACRIN EA6134. Резултати…
I.Bivolarski
a month ago

FDA одобри адювантен пембролизумаб за злокачествен меланом в стадий IIB или IIC

През месец декември 2021 г., FDA одобри пембролизумаб (Keytruda) за адювантно лечение както при възрастни, така и при педиатрични пациенти на възраст 12 и повече години в стадий IIB или IIC на злокачествен меланом след пълна резекция, според съобщение за пресата, предадено от Merck.1 Одобрението е п…
I.Bivolarski
a month ago