Ленватиниб плюс Пембролизумаб показват активност при напреднал уротелиален карцином

Комбинацията от левентиниб плюс пембролизумаб е показала антитуморна активност при пациенти с авансирал (напреднал) уротелиален карцином,  включително при пациенти,  получили

Прочетете повече

Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (МКБ-С00-С14)

Новообразувания C00-C14 Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса C00 Злокачествено

Прочетете повече

Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи- (МКБ С15-С26)

Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи C15 Злокачествено новообразувание на хранопровода Neoplasma malignum oesophagi C15.0 Шийната част на хранопровода Neoplasma malignum

Прочетете повече

Спешна нужда от централизирана връзка между всички онкологични звена в България

Спешна връзка между всички патологични звена в страната. Спешна връзка между всички отделения по хирургия, медицинска онкология, лъчетерапия и др.

Прочетете повече