REACH-2: Рамуцирумаб леко подобрява общата преживяемост спрямо плацебо при пациенти с хепатоцелуларен карцином прогресирали преди това на сорафениб

На 10 май 2019 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри рамуцирумаб (Cyramza) като самостоятелен агент за лечение

Прочетете повече