IMblaze370: Няма полза в преживяемостта при Атезолизумаб с или без кобиметиниб срещу регорафениб в предходно лекуван напреднал колоректален рак

IMblaze370 е фаза III клинично проучване, което не е открило полза в преживяемостта с атезолизумаб от трета линия с или

Прочетете повече