Stop & Go проучване (BOOG): Прекъснато срешу непрекъснато лечение за първа линия при пациенти с HER2-отрицателен, метастатичен рак на млечната жлеза

Цел на проучването Установено е било, че прекъснатото лечение от първа линия с паклитаксел плюс бевацизумаб не отстъпва на продължителното

Прочетете повече