Плеоморфен недиференциран сарком (Pleomorphic undifferentiated sarcoma)

Плеоморфния недиференциран сарком (съкращение ПНС, още: недиференциран плеоморфен сарком, злокачествена фиброзна хистиоцитома) е вид сарком на меките тъкани. Епидемиология ПНС

Прочетете повече