Спешна нужда от централизирана връзка между всички онкологични звена в България

Спешна връзка между всички патологични звена в страната. Спешна връзка между всички отделения по хирургия, медицинска онкология, лъчетерапия и др.

Прочетете повече

Kлофазимин- нова надежда за лек срещу Тройно негативния рак на млечната жлеза- ТНРМЖ?

Преди няколко седмици беше съобщено за направено откритие на лекарствен препарат в областта на онкология, който представлява антибиотик и има

Прочетете повече

FDA одобри трифлуридин / типирацил за метастатичен аденокарцином на стомаха или гастроезофагеалната връзка

На 22 февруари 2019 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри таблетки трифлуридин / типирацил (LONSURF, Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.)

Прочетете повече