Химиотерапевтична схема: Доксорубицин/Циклофосфамид

Терапевтичната схема се състои от следните вещества:  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Доксорубицин Други имена на химиотерапевтиците: Миосет и Ендоксан При коя локализация се ползва: Карцином на

Прочетете повече

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид/Таксан (Epirubicin/Cyclophosphamide/Taxane-EC-T)

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид(Epirubicin/Cyclophosphamide) Таксан– Доцетаксел или Паклитаксел Терапевтичната схема се състои от следните вещества: Епирубицин (C27H29NO11)  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Docetaxel (C43H53NO14) или Paclitaxel (C47H51NO14)

Прочетете повече

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат (ФОЛФОКС/ FOLFOX)

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Флуороурацил (C4H3FN2O2)  Оксалиплатина (C8H14N2O4Pt ), Калциев Фолинат (C20H23N7O7) При

Прочетете повече

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Епирубицин/Циклофосфамид (Fluorouracil/Epirubicin/Cyclophosphamide-CEF)

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/ Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-FEC/ CEF) Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Епирубицин (C27H29NO11) Флуороурацил (C4H3FN2O2) и Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P). Други имена на

Прочетете повече

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-EC)

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-EC) Терапевтичната схема се състои от следните две вещества: Епирубицин (C27H29NO11) и Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P). Други имена на

Прочетете повече

Информация за пациентите започващи химиотерапия за рак на белия дроб в КОЦ-Бургас

Административна част Следвате следната последователност: Оперативна интервенция->Хистология->Регистрация в Онкоболница->Общ онкокомитет->Дата за започване на лечение->Провеждане на стадиращи изследвания->Стартиране на лечението->Провеждане на

Прочетете повече